چک ليست سرمايه گذاران فارکس و کوهنوردان چيست؟

سرمايه گذاري در بازار فارکس مانند کوهنوردي مي باشد و هر دو براي موفقيت نياز به يک چک ليست ضروري دارند.


يک چک ليست براي کوهنوردان و سرمايه گذاران بازار فارکس بسيار اهميت بالايي دارد و نبايد موارد آن فراموش شود.


کوهنوردان اگر موارد چک ليست ضروري خود را فراموش کنند ممکن است با مشکلاتي روبرو شوند يا حتي ممکن است در شرايط دشوار با مرگ روبرو شوند.


موارد چک ليست سرمايه گذاران فارکس نيز مهم است و در صورت فراموشي ممکن است باعث از دست رفتن کل سرمايه آنها در بازار فارکس شود.


کوهنوردان زماني که تصميم مي گيرند به کوهنوردي بروند اولين وسيله اي که نيازد دارند نقشه،قطب نما يا GPS مي باشد تا راه کوهنوردي را تشخيص دهند.


يک کوهنورد حرفه اي که به چک ليست خود اهميت مي دهد هرگز اين وسايل و ابزار مهم را فراموش نمي کند و بدون آنها از خانه خارج نخواهد شد.


به طور مشابه، سرمايه گذاران بازار فارکس براي شروع کار خود در بازارهاي مالي نياز به يک برنامه تجاري مکتوب دارند و هرگز آن را فراموش نخواهند کرد.


 درک 10 مرحله ضروري چک ليست سرمايه گذاران در تجارت فارکس بسيار به آن ها کمک خواهد کرد و باعث موفقيت آنها مي شود.


همچنين توجه به اين موارد و اهميت به موارد ضروري چک ليست سرمايه گذاران فارکس باعث بقا و سودآوري در بازار فارکس مي باشد.


 
 

موارد مهم چک ليست سرمايه گذاران فارکس و کوهنوردان چيست؟

کوهنوردان زماني که به کوهنوردي مي روند به کرم ضد آفتاب ، عينک آفتابي،بالم لب و کلاه يا کلاه ايمني نياز دارند که از آنها محافظت مي کنند.


همچنين کوهنوردان بايد به هواي باراني فکر کنند و چکمه،کاپشن و دستکش داشته باشند تا از آنها در برابر سرما و باران محافظت کنند.
اما سرمايه گذاران قرار نيست در زمان سرمايه گذاري در بازار فارکس بسوزند و نيازي به کرم ضد آفتاب در چک ليست سرمايه گذاران فارکس وجود ندارد.


همچنين سرمايه گذاران نيازي به کاپشن و دستکش و چکمه ندارند زيرا سرما نخواهند خورد و نيازي به محافظت در برابر آن را ندارند.


درواقع در چک ليست سرمايه گذاران فارکس نياز به يک استراتژي شخصي ديده مي شود که از آن ها در برابر ضرر در بازارهاي مالي محافظت مي کند.


مديريت ريسک يا ميزان ريسکي که سرمايه گذاران بازار فارکس مي توانند تحمل کند در چک ليست سرمايه گذاران فارکس ضروري مي باشد.


در بحبوحه بازارهاي مالي و زمان فاجعه باري که ممکن است اتفاق افتد استراتژي شخصي مي تواند به سرمايه گذاران بازار فارکس کمک مي کند.


همچنين دقت در زمان سرمايه گذاري و انجام معاملات متنوع مي تواند از سرمايه گذاران در برابر همه بحبوحه هاي مالي محافظت کند.


بنابراين تفاوتي ندارد شما يک کوهنورد هستيد يا سرمايه گذار بازار فارکس بايد به مواردي که در چک ليست ضروري شما از شما محافظت مي کنند دقت داشته باشيد.


کمک هاي اوليه کوهنوردان و سرمايه گذاران فارکس چيست؟

کوهنوردان زماني که به کوهنوردي مي روند مي دانند که ممکن است براي آنها تصادفات،جراحت و اتفاقات ناگوار رخ دهد.


بنابراين کوهنوردان در چک ليست ضروري خود هميشه جعبه کمک هاي اوليه را دارند و اين مورد را فراموش نخواهند کرد.


سرمايه گذاران بازار فارکس نيز مي دانند ممکن است براي آنها در معاملات خود اتفاقات ناگواري رخ دهد.


گاهي ممکن است زماني که سرمايه گذاران بازار فارکس در حال انجام معامله هستند در معاملات خود با ضرر و زيان به وجود آيد.


در اين زمان جعبه کمک هاي اوليه سرمايه گذاران بازار فارکس مديريت سرمايه مي باشد که مي تواند به آنها کمک کند.


گاهي ممکن است سرمايه گذاران بازار فارکس به طور متوالي در معاملات خود ضرر کنند و ممکن است کل سرمايه خود را از دست بدهند.


در اين زمان مديريت سرمايه مي تواند به سرمايه گذاران بازار فارکس کمک کند و از دست رفتن سرمايه آنها جلوگيري کند.


بنابراين يکي از مواردي که در چک ليست سرمايه گذاران فارکس ضروري است جعبه کمک هاي اوليه براي شرايط ناگوار بازار مي باشد.


 
 

کوهنوردان و سرمايه گذاران فارکس چگونه راه را تشخيص مي دهند؟

کوهنوردان زماني که تصميم مي گيرند کوهنوردي را شروع کنند راه خود با استفاده از ابزاري مانند نقشه و قطب نما تشخيص مي دهند.


اما کوهنوردان مي دانند در راه خود ممکن است با تاريکي مواجه شوند به همين دليل يک چراغ قوه با باتري هاي اضافي را فراموش نمي کنند.


سرمايه گذاران بازار فارکس نيز زماني که معامله کردن در بازارهاي مالي را شروع مي کنند با استفاده از نمودارها راه خود را تشخيص مي دهند.


اما گاهي ممکن است نمودار ها راه را به دستي به سرمايه گذاران نشان ندهند و باعث سردرگمي آنها شوند.


در اين زمان سرمايه گذاران بازار فارکس بايد از ابزارهاي معاملاتي و شاخص هايي که مي توانند به آنها کمک کند استفاده کنند.


انديکاتورهاي ابزاري هستند که مي توانند به سرمايه گذاران در شناسايي راه با استفاده از نمودارها کمک کنند.


بنابراين در چک ليست سرمايه گذاران فارکس بايد ابزاري که در اين بازار براي تشخيص راه  استفاده مي شود وجود داشته باشد.


 
 

کوهنوردان و سرمايه گذاران فارکس در شريط اضطراري چه کاري انجام مي دهند؟

کوهنوردي زماني که تصميم به کوهنوردي مي گيرند مي دانند که ممکن است شرايط اضطراري براي آنها به وجود آيد به همين دليل آنها ابزار مهم را فراموش نمي کنند.


کوهنوردان باتجربه هميشه کبريت يا فندک را در يک ظرف ضد آب حمل مي کنند تا مطمئن شوند که مي توانند در مواقع ضروري با آتش زنده بمانند.


در سرمايه گذاري نيز ممکن است شرايط اضطراري براي سرمايه گذاران به وجود آيد و دست به کارهاي اشتباه در بازارهاي مالي بزنند.


درواقع شرايط اضطراري براي سرمايه گذاران بازار فارکس دقيقا برعکس کوهنوردان مي باشد و بايد به طور متفاوت با آن مقابله کنند.


به عبارتي کوهنوردان با آتش خود را در شرايط اضطراري نجات مي دهند اما سرمايه گذاران بازار فارکس زماني که آتش سرمايه گذاري خاموش مي شود نياز به کمک دارند.


گاهي ممکن است براي سرمايه گذاران در بازار فارکس اتفاقات ناگواري به وجود آيد و آنها در زماني که شرايط خوبي ندارند وارد معامله گري شوند.


در زماني که سرمايه گذاران بازار فارکس شرايط خوبي ندارند معامله کردن مي تواند بسيار خطرناک باشد و ممکن است سرمايه خود را از دست بدهند.


اگر سرمايه گذاران در اين زمان به طور متوالي شکست بخورند که طبيعي است اين اتفاق رخ دهد آتش سرمايه گذاري آنها خاموش خواهد شد.


بنابراين در چک ليست سرمايه گذاران فارکس بايد به شرايط اضطراري توجه شود و آنها بايد از معامله کردن فاصله بگيرند تا از سرمايه خود در بازارهاي مالي محفاظت کنند.


 
 

تغذيه کوهنوردان و سرمايه گذاران فارکس چيست؟

کوهنوردان زماني که به کوهنوردي مي روند هرگز از تغذيه خود غافل نخواهند شد زيرا آها براي ادامه راه خود بايد انرژي داشته باشند.


کوهنوردان بايد يک تغذيه استاندارد داشته باشند و براي يک راه طولاني نياز به غذاي اضافي براي خود دارند.


سرمايه گذاران در بازارهاي مالي نيز مانند کوهنوردان براي ادامه راه خود نياز به تغذيه دارند اما تغذيه آنها تغذيه مالي مي باشد.


سرمايه گذاران در بازار فارکس تغذيه خود از تغذيه مالي و سودهايي که از انجام معاملات خود در بازار فارکس به دست مي آورند تامين مي کنند.


نمودارهاي بازار فارکس هميشه سرمايه گذاران را به چالش مي کشند و گاهي ممکن است به آنها فشار وارد کنند


در اين زمان يک تغذيه مالي خوب مي تواند به سرمايه گذاران بازار فارکس براي ادامه دادن راه کمک کند.


بنابراين در چک ليست سرمايه گذاران فارکس مانند کوهنوردان نبايد از تغذيه فراموش شود تا بتوانند به راه خود در بازارهاي مالي ادامه دهند.


 
 

پناهگاه اضطراري کوهنوردان و سرمايه گذاران فارکس چيست؟

هر کوهنورد زماني که به کوهنوردي مي رود مسئوليت اين موضوع را به عهده مي گيرد و چادر، برزنت يا پتو بازتابنده وسايل ضروري را فارموش نمي کند.


بيشتر کوهنوردان سوت،تلفن همراه و دوربين دو چشمي دارند. برخي بيل حمل مي کنند و ابزار بيشتري را همراه خود مي برند.


برخي کوهنوردان در مسير کوهنوردي خود استراحت ميکنند و براي استراحت خود نياز به يک پناهگاه امن دارند.


يک سرمايه گذار در بازار فارکس هم پناهگاه هاي احساسي و هم پناهگاه هاي مالي دارم نياز دارد.


زماني که يک سرمايه گذار در بازار فارکس براي خود پناهگاه احساسي و مالي داشته باشد استرس کمتري دارد و  احساس آرامش خواهد کرد.


پناهگاه هاي احساسي و مالي سرمايه گذاران بازار فارکس با توجه به مديريت سرمايه و ريسک معاملات ساخته مي شود.


 به عنوان مثال سرمايه گذاراني که پناهگاه دارند هرگز از  اهرم هاي پرريسک  استفاده نخواهند کرد.


اين يک قانون روانشناختي براي من است که در بازار فارکس توسط سرمايه گذاران انجام مي شوند.


بنابراين در چک ليست سرمايه گذاران فارکس بايد يک پناهگاه مالي و احساسي وجود داشته باشد که با توجه به نقدينگي آنها انتخاب مي شود.


 
جمع بنديدر اين درس از آموزش فارکس موارد ضروري که بايد در چک ليست سرمايه گذاران فارکس و به طور مشابه در چک ليست کوهنوردان وجود داشته باشد پرداختيم.


چه در کوهنوردي باشيد چه در سرمايه گذاري براي اطمينان از اينکه هم از فعاليت هاي خود لذت مي بريد و هم از آن دوام مي آوريد بايد يک چک ليست داشته باشيد.


بايد اين موارد ضروري را که با صرف  زمان آزمايش شده اند ، در آغوش بگيريد و به انها اهميت دهيد.


به خطرات توجه داشته و انتظار موارد غير منتظره را داشته باشيد و براي مقابله با آنها تلاش کنيد


چک ليست بقاي شما چه در کوهنوردي و چه در سرمايه گذاري بازار فارکس بايد متناسب با ماجراجويي خاص شما باشد.


با اين وجود ، براي ايمن ماندن ، زنده ماندن و لذت بردن از کوهنوردي يا سرمايه گذاري به عنوان بيمه نامه شما عمل مي کند.


اميدواريم اين مقاله از آموزش فارکس براي شما مفيد واقع شده باشد و با توجه به موراد ضروري چک ليست خود از جان و سرمايه خود محافظت کنيد.


 


 مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

Beverly قيمت ريموت کنترل SAGA Joanne Derek مداحان ايراني news Jess صنايع دستي و محجصولات ارگانيک گيوه آي آر Michael myocr - خواندن متن عکس