رفتار و عملکرد سرمايه گذار فارکس 


بنجامين گرام بل گفته است:بزرگ ترين مشکل و  دشمن يک سرمايه گذار خود او مي باشد.


امروزه سرمايه گذاران زيادي به سمت بازارهاي مالي از جمله بازار فارکس جذب شده اند و در اين بازار ها سرمايه گذاري مي کنند.


اما احساسات دروني به سراغ سرمايه گذاران فارکس مي آيد که دشمن او هستند و باعث عدم موفقيت آنها مي شوند.


موفقيت در بازارهاي مالي مانند فارکس مستم تلاش و پشتکار و علاوه بر عملکرد و رفتار صحيح در اين بازار مي باشد.


به عبارتي يک سرمايه گذار فارکس اگر رفتار درستي در اين بازار نداشته باشد نمي تواند در بازار فارکس موفق شد.


بنابراين اگر مي خواهيد بدانيد در بازار فارکس با چه رفتار و عملکردي موفق شويد تا انتهاي اين مقاله با ما همراه باشيد.


در اين درس از آموزش فارکس به شما آموزش مي دهيم چگونه با رفتار و عملکردي درست شاهد موفقيت خود در بازار فارکس باشيد.


رفتار و عملکرد سرمايه گذاران فارکس

يک سرمايه گذار فارکس اگر زماني که وارد بازار فارکس مي شود شاهد سرمايه گذاران عادي باشد که کاري انجام نمي دهند همچنين اگر شاهد شيوه بدون زحمتي باشند


که در آن گاهي پول فقط به حساب معامله گران استثنايي سرازير مي شود تصور خواهند کرد سرمايه گذاري در بازار فارکس به معناي پول در آوردن بدون تلاش مي باشد.


واقعيت اين است که اين سرمايه گذاران سودآور پيوسته با اکثر مردم متفاوت هستند و آنها ساليان زيادي را صرف يادگيري و کسب تجربه کرده اند و به موفقيت رسيده اند.


بنابراين اگر شما سرمايه گذار فارکس تازه وارد و مبتدي هستيد بايد رفتار و عملکرد درستي داشته باشد تا به موفقيت در اين بازار برسيد. 


خبر خوب اين است که امور مالي رفتاري مي تواند با اطمينان و مشخص به ما بگويد که رفتار سرمايه گذار فارکس و معامله گر ايده آل چگونه است.


امور مالي رفتاري همچنين ثابت مي کند که مي توان ويژگي هاي رفتاري خاصي را مدل سازي کرد تا بتوان آنها را در سبک خود قرار داد و سابقه سرمايه گذاري خود را ارتقا داد.


از برچسب ها نترسيد چراکه دانشگاهيان اين مطالعه را درباره خود سرمايه گذار ارائه دادند که اساساً روانشناسي شناختي را با سرمايه گذاري ادغام مي کند.


اساس کار آن بر اين فرض استوار است که ما تصميمات مالي را بر اساس ترکيبي از حقايق و آنچه در مورد آن واقعيت ها باور داريم مي گيريم.


 

احساسات سرمايه گذار فارکس چيست؟

احساسات هميشه وارد معاملات مي شوند و تفاوتي ندارد شما يک سرمايه گذار فارکس مبتدي يا حرفه اي باشيد.


به عبارتي چه يک سرمايه گذار فارکس مبتدي باشيد يا سرمايه گذار فارکس ماهر يا متخصص باشيد کنترل احساسات براي شما دشوار است.


البته کنترل احساسات براي يک سرمايه گذار فارکس مبتدي دشوارتر است چراکه تازه وارد هستند و ممکن است دچار احساسات مختلف شوند.


مغز انسان بسيار پيچيده مي باشد او توانايي حل مسائل رياضي مختلف را دارد و مي تواند راه هاي ارتباطي را فرا بگيرد.


اما مغز انسان زماني با سرمايه گذاري درگير مي شود دچار احساسات مختلفي خواهد شد که ممکن است باعث انجام اشتباهاتي شود.


به همين دليل يک سرمايه گذار فارکس زماني که درگير احساسات در انجام معاملات مي شود افکار مختلفي به سراغ او مي آيد که نمي تواند آنها را کنترل کند.


برخي از افکاري که ممکن است سرمايه گذار فارکس در زماني که درگير احساسات مي شود ذهن وي را درگير کند به شکل زير مي باشد.


سرمايه گذار فارکس يک فرصت مي يابد و تصور مي کند اگر سريعا وارد روند نشود نمي تواند از فرصت معاملاتي که پيش رو دارد سود کسب کند.


سپس با روند مثبت در جهت انتظار خود روبرو مي شود و خوشحال است که سريعا وارد معامله شده است و تصميم مي گيرد سرمايه گذاري خود را دوبرابر کند.


اما ناگهان قيمت ريزش مي کند و نمودار رو به پايين حرکت خواهد کرد در اين لحظه احساسات سرمايه گذار فارکس دوباره به سراغ وي آيد و تصور مي کند کف قيمت است.


در نتيجه او شروع به فروش مي کند و همه سهام خود را شروع به فروش مي کند و خوشحال است که بيش از اين ضرر نکرده و سهام خود را فروخته است.


ناگهان دوباره نمودار صعودي مي شود و برخلاف انتظار به سمت بالا حرکت مي کند و زماني که سرمايه گذار فارکس نمودار را مشاهده مي کند احساسات پشيماني خواهد کرد.


در نتيجه در يک معامله احساسات مختلفي به سراغ سرمايه گذار فارکس مي آيد و کاملا ذهن او را تا انتهاي معامله درگير خواهد کرد.


مشاهده مي کنيد ذهن انسان که توانايي بالايي در حل مسائل مختلف دارد چگونه در سرمايه گذاري درگير مي شود و سرمايه گذار فارکس نمي تواند آن را کنترل کند.


يک سرمايه گذار فارکس موفق بايد تلاش کند احساسات خود را کنترل کند و احساسات مثبت را در خود تقويت و احساسات منفي را از خود دور کند.


 
 

مشکلات سرمايه گذار فارکس چيست؟

سرمايه گذار فارکس زماني که وارد بازار فارکس مي شود و معاملات خود را شروع مي کند بايد دقيقا از کاري که مي کند آگاهي داشته باشد.


درواقع يک سرمايه گذار فارکس زماني که معاملات خود را انجام مي دهد بايد نقاط ضعف و قوت خود را بداند.


زماني که يک سرمايه گذار مي داند در بازار فارکس چه کاري انجام مي دهد مي تواند نقاط قوت خود را تقويت و نقاط ضعف خود را تضعيف کند.


همچنين سرمايه گذار فارکس با آگاهي از کاري که انجام مي دهد مي تواند در شرايط دشوار مشکلات خود را حل کند.


بنابراين اولين کاري که يک سرمايه گذار فارکس بايد در معاملات خود بايد انجام دهد آگاهي از کاري که انجام مي دهد مي باشد.


سرمايه گذار فارس با آگاهي از عملکرد خود مي تواند حتي بر روي احساسات خود کنترل داشته باشد.


درواقع زماني که سرمايه گذار فارکس از عملکرد خود آگاهي دارد نگران احساسات مختلف نخواهد بود زيرا مي داند چگونه با آنها مقابله کند.


زماني که يک سرمايه گذار فارکس عملکرد با آگاهي داشته باشد مي تواند زماني که معاملات با شکست انجام دهد رويکرد خود را عوض کند.


همچنين سرمايه گذار فارکس مي تواند با آگاهي از عملکرد خود رويکردهاي موفقيت آميز خود را در معاملات بعدي خود درنظر بگيرد.


بنابراين زماني که سرمايه گذاري در بازار فارکس را شروع کرديد تلاش کنيد نسبت به عملکرد خود در اين بازار آگاهي داشته باشيد.


 
 

دشمنان سرمايه گذاران فارکس چيست؟

چندي پيش يک نظر سنجي براي مقابله با مشکلات سرمايه گذاران فارکس ميان 80 سرمايه گذار فارکس موفق انجام شد.


از آنها خواسته شد هر چيزي که تصور مي کنند از تبديل شدن آنها به يک بهترين سرمايه گذار فارکس جلوگيري مي کند را در نظرسنجي يادداشت کنند.


بعد از نطر سنجي مواردي را اين سرمايه گذاران فارکس يادداشت کرده بودند که مي توان به آن ها لق دشمنان درون را داد.


مواردي که سرمايه گذاران تصور مي کردند از موفقيت و تبديل آنها به بهترين سرمايه گذار فارکس جلوگيري مي کند شامل موارد زير مي شد.  • برنامه ريزي براي ايجاد سد معبر

  • کمبودهاي دانش و آموزش

  • توشه و باورهاي رواني شخصي

  • موانع اجرا


اين موارد که دشمنان درون سرمايه گذاران هستند در ميان نظرات 80  سرمايه گذار بسيار تکرار شده بود.


بنابراين عملکردي که بايد براي موفقيت در بازار فارکس داشته باشيد مقابلع با اين دشمنان درون مي باشد.


تلاش کنيد براي خود برنامه ريزي داشته باشيد و کمبودهاي دانش و آموزش خود را حل کنيد و دانش خود را در زمينه سرمايه گذاري افزايش دهيد.


همچنين با باورهاي رواني که دشمن اصلي شما در سرمايه گذاري مي باشد مقابله کنيد و موانع اجرا را از بين ببريد.


اگر با اين دشمنان درون مقابله کنيد مي توانيد خيلي زود پيشرفت و موفقيت خود در سرمايه گذاري فارکس را مشاهده کنيد.


 
 

ويژگي هاي سرمايه گذاران موفق فارکس چيست؟

سرمايه گذاران موفق در بازار فارکس از بدو ورود خود به بازار فارکس همه چيز را بلدنبودند و ماهيت منحصر به فردي نداشته اند.


سرمايه گذاران موفق فقط با تلاش و پشتکار رفتار و عملکردي را در خود به وجود آورده اند که باعث موفقيت آنها در بازار فارکس شده است.


مجموعه اي از 10 ويژگي که بيشتر معامله گران استثنايي  دارند را براي شما جمع آوري کرده ايم که شامل موارد زير مي شود:


يک انگيزه ثابت براي رقابت و دستيابي به تسلط شخصي بر بازار فارکس باعث موفقيت مي شود که سرمايه گذاران موفق دارند.
سرمايه گذاران موفق فارکس يک استراتژي شخصي متناسب با سبک معاملات خود دارند که باعث موفقيت مي شود.
سرمايه گذاران موفق فارکس به طور صادقانه و عيني در مورد باورها و نقاط قوت و ضعف تصميم گيري مي کنند
سرمايه گذاران موفق فارکس انعطاف پذيري دروني بالايي در برابر همه مشکلات بازار دارند و با مشکلات را حل خواهند کرد.
براي سرمايه گذاران موفق فارکس قوانين مديريت سرمايه  و ريسک به خوبي تعريف شده و توانايي پذيرش مسئوليت ضررها را دارند.
سرمايه گذاران موفق فارکس اعتماد غيرقابل باوري به سيستم ها و نرم افزارهاي معاملاتي خود دارند و معاملات خود را با اطمينان انجام مي دهند.
سرمايه گذاران موفق فارکس انضباط براي پيروي از تحليل هاي خود  قاطعانه عمل مي کنند و باعث موفقيت آنها در معاملات مي شود.
سرمايه گذاران موفق فارکس اخلاق و رفتاري  قوي براي کار سخت اما همچنين کار هوشمندانه دارند.
سرمايه گذاران موفق فارس صبر و توانايي  انتظار بالايي براي تحقق موفقيت در معاملات خود دارند.
سرمايه گذاران موفق فارکس تمايل به پذيرش تغيير،اصلاح طرز فکر خود ، بازنويسي روش خود و تغيير در سبک معاملاتي خود دارند.
سرمايه گذاران موفق فارکس بايد متقاعد مي شوند و به محض اين که بتوانند بر موانع شخصي خود غلبه خواهند کرد.


بنابراين سرمايه گذاران موفق فارکس اين 10 ويژگي را مي پديرند و سخت تلاش مي کنند تا آنها را در بافت سرمايه گذاري خود بسازند.


اين 10 ويژگي آنها را به طرز شگفت انگيزي در مسير تسلط بر بازار فارکس حرکت مي دهد.و باعث پيشرفت و موفقيت آنها خواهد شد.


 
جمع بنديذهن اسان بسيار پيچيده مي باشد و در زمان سرمايه گذاري و انجام معاملات ممکن است عوامل مختلف دروني و بيروني بر روي آن تاثير بگذارد.


زماني که عوامل مختلف مانند احساسات بر روي ذهن انسان تاثير مي گذارند ممکن است انسان اشتباهاتي را مرتکب شود.


اشتباهات در بازار فارکس ممکن است باعث از دست رفتن سرمايه،سرمايه گذاران شود به همين دليل بايد آنها را کنترل کنند.


احساسات مختلفي که ممکن است براي سرمايه گذاران پيش آيد کاملا طبيعي مي باشد و براي همه سرمايه گذاران فارکس اتفاق مي افتد.


مهم اين است که سرمايه گذاران فارکس بتوانند احساسات خود را کنترل کنند و نقاط ضعف را در خود تقويت و نقاط ضعف را از خود دور کنند.


همچنين سرمايه گذاران فارکس براي دستيابي به موفقيت بايد تلاش کنند ويژگي هاي مثبت را در خود به وجود آورند که مستم تلاش و پشتکار مي باشد.


اميدواريم اين مقاله از آموزش فارکس براي شما مفيد واقع شده باشد و با رفتار و عملکردي صحيح بتوانيد در بازار فارکس موفق شويد.


 


 

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ديجي ساعت فروشگاه اينترنتي برندهاي اورجينال ساعت مچي اطلاعات عمومي آپارتمان من saheleaftab روزمرگي هاي يک دانش آموز کنکوري Bridgette تجريش Bre دوربين هاي ديجيتال Linda