اصلي ترين موانع موفقيت فارکس چيست؟


 


 


افرادي که به تازگي تصميم به ورود به فارکس را گرفته اند تصور مي کنند معامله کردن کاري بسيار آسان و جذاب مي باشد.


اين افراد تحت تاثير رسانه ها قرار مي گيرند چرا که آنها سرمايه گذاري در بازارهاي مالي و معامله کردن را بسيار جذاب جلوه مي دهند.


اما سرمايه گذاري در بازارهاي مالي و شروع معامله،معامله گران را با چالش هايي روبرو خواهد کرد که گاهي ممکن است بسيار دشوار باشند.


بنابراين همه معامله گران در بازار فارکس چه مبتدي و چه حرفه اي روزانه با چالش هاي مختلفي در اين بازار سروکار دارند.


همچنين ورود به بازار فارکس آسان نمي باشد و موانع فارکس مي تواند باعث عدم موفقيت سرمايه گذاران و معامله گران در بازار فارکس شود.


اگر مي خواهيد بدانيد موانع موفقيت فارکس چيست و چگونه با آنها براي دستيابي به موفقيت در فارکس مقابله کنيد تا انتهاي اين مقاله با ما همراه باشيد.


در اين درس از آموزش فارکس موانع موفقيت فارکس را به شما معرفي خواهيم کرد و به شما آموزش مي دهيم چگونه با چالش هاي بازار فارکس رفتار کنيد.تجارت موفق در بازار فارکس

تسلط بر بازارمالي و مقابله با موانع موفقيت فارکس اجزاي زيادي دارد،اما اولين قدم اين است که بپذيريد همه چيز از شما شروع مي شود.


يکي از بهترين سرمايه گذاران بازارهاي مالي به نام جسي ليورمور يکبار به پسران خود گفت:


“تجارت موفق هميشه يک نبرد احساسي براي دلالان است، نه يک نبرد هوشمند.”


درواقع جسي ليورور مي دانست که بزرگترين دشمنان او و سرمايه گذاران بازارهاي مالي در تجارت احساسات دروني خود آنها مي باشد.


در حال حاضر،بايد  اين را در نظر بگيريد که موفقيت در سرمايه گذاري به يک معادله ساده خلاصه مي شود:برنامه ريزي + سيستم معاملاتي + باورها + اجرا = نتايج سرمايه گذاران جديد بايد در اوايل تلاش موثر و سازنده اي را انجام دهند تا تمايل شخصي و منطقه راحت خود را در بازه هاي زماني مختلف در فارکس شناسايي کنند.

اکثر سرمايه گذاران “مبتدي”  بر اين باور هستند که سرمايه گذاري فقط يک فرايند دو مرحله اي است.

آنها فکر مي کنند اگر فقط نحوه تجارت را ياد بگيرند،مرحله بعدي و نهايي به سادگي تصميم گيري در مورد تجارت است.

اما موفقيت در بازارهاي مالي مستم تلاش براي مطابقت سرمايه گذاران در بازه هاي زماني مختلف مي باشد.

همچنين سرمايه گذاران در بازار فارکس بايد مسئوليت پذير باشند و بايد خود را مسئول موفقيت يا شکست خود در تجارت بدانند.

اگر سرمايه گذاران مسئوليت تجارت خود را قبول کنند در اين صورت مي توانند براي دستيابي به موفقيت در اين بازار با موانع موفقيت فارکس مقابله کنند.

بنابراين به ياد داشته باشيد که موفقيت در تجارت بازار فارکس کاملا بستگي به کوشش و پشتکار و مسئوليت پيري شما دارد و بايد براي دستيابي به موفقيت تلاش کنيد.

 
 

دشمنان درون سرمايه گذاران فارکس

چندسال پيش يک نظر سنجي ميان 80 سرمايه گذار بازار مالي برگزار شد و از آنها خواسته شد هرچيزي که تصور مي کنند از موفقيت آنها جلوگيري مي کند را بيان کنند.


بازخوردها در اين نظر سنجي بسيار زياد بود و نتيجه اين نظرسنجي اين بود که همه سرمايه گذاران در بازار مالي دشمنان درون دارند که همان موانع موفقيت فارکس مي باشند.


دشمنان درون سرمايه گذاران و معامله گران بازار فارکس يا همان موانع موفقيت فارکس به شکل زير طبقه بندي مي شوند:  • برنامه ريزي براي ايجاد سد معبر

  • مسائل مربوط به دانش و آموزش

  • موانع رواني شخصي

  • موانع اجرا


اکثر سرمايه گذاراني که در اين نظر سنجي شرکت کرده بودند اين موارد را به وضوح تکرار کرده و به عنوان دشمنان درون و موانع موفقيت فارکس معرفي کرده بودند.


براي حل مشکل بايد مخالف مواردي که اکثر سرمايه گذاران با آن مشکل دارند را انجام دهيم تا بتوانيم با موانع موفقيت فارکس مقابله کنيم.


نقطه مقابله مواردي که سرمايه گذاران بازارمالي آنها را دشمنان درون و موانع موفقيت  فارکس مي دانند شامل توانايي تمرکز بر موضوعي که در دست است


و داشتن دانش معتبر،تمرين منظم تا زماني که وظايف خودکار انجام شوند و اعتماد به نفس براي احضار اقدامات شخصي مي شود.


اگر اين موارد را با مواردي که سرمايه گذاران در نظرسنجي بيان کردند مقايسه کنيد مي توانيد متوجه موانع موفقيت فارکس شويد.


 
 

احساسات در بازار فارکس

احساسات يکي از موانع اصلي موفقيت فارکس مي باشد که بسياري از سرمايه گذاران در بازارهاي مالي متوجه آن نخواهند شد.


انسان ها احساسات مختلفي دارند که نمي توانند آنها را کنترل کنند و اين احساسات در سرمايه گذاري تاثير گذار مي باشد.


احساسات در تصميم گيري سرمايه گذاران در زمان ورود به بازار و خروج از آن تاثير مي گذارند و گاهي باعث تصميمات اشتباه مي شوند.


اگر سرمايه گذاران در بازار فارکس نتوانند احساسات خود را کنترل کنند ممکن است با يک تصميم اشتباه کل سرمايه خود را از دست بدهند.


درواقع سرمايه گذاران نمي توانند احساسات خود را سرکوب کنند اما مي توانند واکنش خود را در مقابله با احساسات کنترل کنند.


برخي از احساسات که مي تواند بر روي معاملات بازار فارکس تاثير گذار باشد ترس،طمع،خشم و نااميدي مي باشد.


همه احساسات طبيعي هستند و براي همه سرمايه گذاران پيش مي آيند اما واکنش سرمايه گذاران با احساسات متفاوت مي باشد.


در مقابل احساسات منفي احساسات مثبتي مانند اميدواري،اعتماد به نفس و احساس رضايت و خوشحالي وجود دارد.


سرمايه گذاران بايد براي دستيابي به موفقيت تلاش کنند احساسات مثبت را در خود تقويت و احساسات منفي را در خود تضعيف کنند.


درواقع اگر سرمايه گذاران نتوانند احساسات هيجاني خود را کنترل کنند احساسات انها را کنترل خواهند کرد و باعث شکست مي شوند.


به همين دليل سرمايه گذاران بازار فارکس بايد تلاش کنند احساسات خود را کنترل و واکنشي صحيح در مقابله با احساسات مختلف داشته باشند.


همچنين سرمايه گذاران بازار فارکس بايد تلاش کنند تعادل را در احساسات حفظ کنند تا نتيجه بهتري بگيرند.


به عنوان مثال عدم اعتماد به نفس در بازار فارکس باعث عدم موفقيت مي شود اما اعتماد به نفس کاذب نيز از موانع موفقيت فارکس مي باشد.


بنابراين سرمايه گذاران بايد احساسات خود در بازار فارکس را کنترل کنند و براي ايجاد تعادل ميان احساسات خود تلاش داشته باشند.


 

چالش محدوده زماني در بازار فارکس

همان طور که دانستيد فارکس يک بازار بزرگ پرريسک و پر از چالش مي باشد که گاهي ممکن است اين چالش ها براي معامله گران دشوار باشد.


بنابراين با توجه به موانع فارکس و چالش هايي که در اين بازار وجود دارد معامله گران بايد با چالش هاي اين بازار در بازه هاي زماني مختلف مقابله کنند.


براي اولين قدک سرمايه گذاران بايد خود را به چالش بکشند تا محدوده زماني را براي خود انتخاب کنند که بيشتر به آن علاقه مند هستند.


 برخي از سرمايه گذاران اعتراف مي کنند که از احساس پر انرژي بازارها برخوردارند و برنامه هاي تجاري مشابه عمليات نظامي داشتند.


اين سرمايه گذاران به وضوح به سمت معاملات کوتاه مدت تمايل دارند. ساير سرمايه گذاران اعتراف مي کنند که در کنترل هيجان خود با مشکل روبرو هستند.


اين سرمايه گذاران زماني که به بازار نزديک مي شوند،آن را از بين مي برند.آنها از فاصله اي بهتر عمل مي کنند که مي توان بخشي از نوسانات روزانه را برطرف کرد.


بنابراين براي اين دسته از سرمايه گذاران بافت سرمايه گذاري بلند مدت براي مناسب تر است  و بايد معاملات بلندمدت انجام دهند.


هنگامي که سرمايه گذاران چالش محدوده زماني را برطرف کنند،مي توانيد رو به جلو حرکت کرده و بر روي باورهاي خود تمرکز کنند.


 
 

چگونه احساسات در بازار فارکس را کنترل کنيم؟

تسلط بر روانشناسي معاملات و احساسات در بازارهاي مالي کار آساني نمي باشد و گاهي مي تواند بسيار دشوار شود.


روانشناسي معاملات تاثير به سزايي در موفقيت معامله گران در انجام معاملات بازار فارکس دارد.


اما مهارت روانشناسي معاملات در بازار فارکس يک مهارت کاملا آموختني مي باشد و معامله گران مي توانند اين مهارت را ياد بگيرند.


انسان ها اشتباه کردن را دوست ندارند،اما اشتباه کردن بخشي از کار معامله گران و همه انسان ها مي باشد.


يکي از متداول ترين احساسات معامله گران در بازار فارکس احساس ترس مي باشد زيرا آنها هميشه از از دست رفتن سرمايه خود واهمه دارند.


اما معامله گران بايد بدانند که بازار فارکس يک بازار غيرمتمرکز مي باشد و قطعيت ندارد به همين دليل ممکن است بازار خلاف جهت آنها حرکت کند.


درواقع هرچه تحليل و سيگنال هاي معاملاتي معامله گران خوب باشد امکان اشتباه در اين بازار وجود دارد و معامله گران نبايد ترس و واهمه داشته باشند.


همچنين معامله گران نسبت به از دست دادن فرصت هاي معاملاتي نيز ترس و واهمه دارند و مي خواهند از تمام فرصت هاي معاملاتي استفاده کنند.


اما آنها اگر يک فرصت معاملاتي را از دست دادند نبايد دچار احساس طمع شوند و در فرصت هاي معاملاتي بعدي سريعا وارد معامله شوند.


درواقع طمع احساسي است که در معامله گران اشتياق دستيابي به سود بيشتر را ايجاد مي کند و باعث ريسک معامله گران مي شود.


احساس ديگري که ممکن است معامله گران در زمان ضرر تجربه کنند احساس خشم مي باشد که يکي از احساسات بسيار خطرناک مي باشد.


زماني که معامله گران دچارخشم مي شوند در معاملات بعدي خود به دنبال سودهاي بيشتر هستند اما با احساس خشمي که دارند دچار ضررهاي بيشتر خواهند شد.


بنابراين معامله گران اگر مي خواهند با احساس خشم خود دچار ضررهاي بيشتر نشوند بايد از معامله کردن در زمان احساس خشم دست بکشند.


همچنين گاهي ممکن است معامله گران احساس اعتماد به نفس کاذب و غرور کنند که معمولا پس از معاملات موفقيت آميز اين احساس کاذب به وجود مي آيد.


کمي اعتماد به نفس پس از انجام معاملات موفقيت آميز در معامله گران طبيعي است اما اگر معامله گران دچار اعتماد به نفس کاذب شوند با مشکل مواجه خواهند شد.


به ياد داشته باشيد که موفقيت در يک معامله به معناي موفقيت در معاملات بعدي نخواهد بود و عملکرد بازار هميشه به يک شيوه نمي باشد.


بنابراين تلاش کنيد احساسات خود در زمان انجام معاملات کنترل کرده و واکنش صحيحي در هنگام مواجه شدن با احساسات مختلف از خود بروز دهيد.


 

چگونه با موانع موفقيت فارکس مقابله کنيم؟

اولين قدمي که سرمايه گذاران بايد براي مقابله با موانع موفقيت فارکس برداند يادگيري و آموزش فارکس به طور صحيح مي باشد.


زماني که سرمايه گذاران با به طور صحيح براي يادگيري فارکس وقت خود را صرف کنند مي توانند مهارت خود را در اين بازار افزايش دهند.


در اين صورت سرمايه گذاران مي توانند با مسائل مربوط به دانش و آموزش که يکي از موانع موفقيت فارکس مي باشد را حل کنند.


همچنين سرمايه گذاران فارکس زماني که مهارت خود را در بازار فارکس افزايش دهند مي توانند بر روي رويکرد و رفتار خود در بازار فارکس تسلط داشته باشند.


زماني که سرمايه گذاران بر روي رويکرد خود تسلط داشته باشند مي توانند با موانع رواني شخصي خود که يکي از موانع موفقيت فارکس مي باشد مقابله کنند.


اگر سرمايه گذاران براي يادگيري و آموزش فارکس اقدامي انجام ندهند به زودي احساسات آنها بر معاملات تاثير مي گذارد و باعث عدم موفقيت آنها مي شوند.


همچنين سرمايه گذاران فارکس بايد تلاش کنند معاملات واقعي انجام دهند که به دور از تصميمات هيجاني باشد.


بنابراين سرمايه گذاران بازار فارکس و معامله گران بايد تلاش کنند اصول سرمايه گذاري به دور از احساسات هيجاني را آموزش ببينند.


پس از اينکه سرمايه گذاران فارکس به طور صحيح فارکس را ياد گرفته و آموزش ديدند بايد براي ايجاد يک برنامه ريزي تلاش کنند.


برنامه ريزي صحيح در بازار فارکس نيازمند استراتژي معاملاتي در بازار فارکس باشد که داراي اصول صحيح سرمايه گذاري باشد.


در نهايت سرمايه گذاران بايد تلاش کنند مديريت سرمايه و ريسک را آموزش ببينند چراکه بسياري از موانع موفقيت فارکس را برطرف مي کند.


سرمايه گذاران فارکس با توجه به مديريت سرمايه و ريسک در بازارفارکس مي توانند مي توانند از سرمايه خود محافظت کنند.


در مديريت سرمايه سرمايه گذاران زيان هاي خود را ناديده نمي گيرند اما به سمت معاملات سودآور حرکت خواهند کرد که باعث موفقيت آنها مي شود.


همچنين سرمايه گذاران در بازار فارکس بايد تلاش کنند با مواردي مانند بلاتکليف بودن،تکانشي بودن يا ناسازگار بودن در بازار فارکس مقابله کنند.


سرمايه گذاراني که به آدرنالين علاقه دارند و سرمايه گذاري در بازار فارکس را مانند يک بازي قمار انجام مي دهند در اين بازار موفق نخواهند شد.


همچنين ناديده گرفتن فرصت هاي معاملاتي در بازار فارکس مي تواند بسياري از فرصت هاي موفقيت و سودآوري را در يان بازار از بين ببرد


در نهايت توجه به نظم و انضباط و پيگيري فرصت هاي معاملاتي و اجراي کامل معاملات مي تواند باعث موفقيت در بازار فارکس شود. 


 
جمع بنديما معامله گران انسان هستيم و تاريخ به ما نشان مي دهد که انسان ها براي عملکرد موثر و صحيح در کارهاي خود به قوانين و اصول صحيح نياز دارند.


از سوي ديگر،بازارهاي مالي مانند بازار فارکس خواستار خودآزمايي و پاسخگويي فردي سرمايه گذاران و معامله گران فعال در اين بازار هستند.


نوع نظم و انضباطي که توسط بازارها ضروري است براي اکثر مردم يک عمل غيرطبيعي است و مبارزه اي مداوم را در عرصه سرمايه گذاران ايجاد مي کند.


به عنوان يک معامله گر در بازار فارکس با متغيرهايي از بازار که خارج از کنترل شما هستند روبرو مي شويد که شما به چالش مي کشد تا کنترل پيچيده آنها را به دست بگيريد.


همچنين سرمايه گذاران بازار فارکس بايد تلاش کنند که هيجاناتي که موانع موفقيت فارکس هستند را کنترل کنند.


کنترل احساسات در بازار فارکس و توسط بر آنها کار آساني نيست اما با تمرين و تلاش قابل دستيابي است و معامله گران مي توانند بر کنترل احساسات خود مسلط شوند.


بايد در زمان انجام معاملات متمرکز باشيد و هيجانات را در خود کنترل کنيد تا دچار تصميمات اشتباه و غير قابل جبران در بازارهاي نشويد.


موفقيت در بازار فارکس و شکست به ميزان مهارت سرمايه گذاران در زمينه سرمايه گذاري بستگي دارد که مهارتي قابل يادگيري مي باشد.


فراموش نکنيد که روانشناسي معاملات يکي از اساسي ترين اصول و تضمين موفقيت در سرمايه گذاري بازار فارکس مي باشد.


همانطور که توسط 80 سرمايه گذار در نظرسنجي من مشخص شد، نتايج يک سرمايه گذاري را مي توان تا حدي تعيين کرد و مستقيماً به معادله ساده نسبت داد.


در اينجا معادله اي وجود دارد که در تعيين موفقيت شما به عنوان يک سرمايه گذار بسيار کمک مي کند و اهميت بالايي دارد.


برنامه ريزي + سيستم معاملاتي + باورها + اجرا = نتايج


اميدواريم اين مقاله از آموزش فارکس براي ما مفيد واقع شده باشد و با مقابله با موانع موفقيت فارکس معاملات موفق تري را در بازار فارکس انجام دهيد.


 


 مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

سري تو سرا دنياي درياچه هاي ايران Mark منهول پلي اتيلن پايپ ايران پروژه هاي ارزان معماري کلبه دوستانه Tricia Shannon Jason aboutsexdoll